Adverteren

Uw reclame op Regio11.nl

Adverteren op Regio11.nl is mogelijk door het plaatsen van een banner op prominente plekken. Direct bij het openen van de website Regio11.nl en/of de artikelen komt uw banner in beeld. Bezoekers van Regio11.nl worden meteen geconfronteerd met uw reclame banner en kunnen direct doorlinken naar de website van uw bedrijf of een bepaalde pagina van uw website. Op Regio11.nl krijgt uw reclame banner alle aandacht.

Wellicht hebben wij u interesse gewekt. U kunt dan klant bij ons worden door een e-mail te sturen naar: mail @ regio11.nl, bellen kan natuurlijk ook met het nummer 06 – 12 677 650.

Nadat we prijsafspraken hebben gemaakt, ontvang ik van u jpeg of png bestand(en) om te plaatsten op de website.
Prijzen in overleg.

Geen moeilijke contracten, gewoon een afspraak via de mail is goed genoeg voor ons.