Vingerafdrukken onder 075 Aanpak

Zaanstad – Professionals van tal van instanties die te maken hebben met risicojongeren afgelopen vrijdag 15 maart samen met burgemeester Jan Hamming en wethouders Groothuismink (Zorg) en Mutluer (Jeugd) hun vingerafdruk onder de onlangs gestarte 075 Aanpak. Daarmee lieten ze zien dat ze zich gezamenlijk willen inzetten voor deze aanpak, die er op gericht is te voorkomen dat kwetsbare en overlastgevende jongeren in korte tijd afglijden van ‘herrieschopper’ naar crimineel. Doel is de jongeren weer een positief toekomstperspectief te bieden en zo de veiligheid in Zaanstad te verbeteren.

De aanpak rust op drie pijlers: repressie, zorg & ondersteuning en gezinsaanpak. De gemeente Zaanstad voert de aanpak uit samen met alle partners die met risicojongeren te maken hebben, onder meer (jeugd)reclassering, Openbaar Ministerie, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, politie, jeugdboa’s, sociaal wijkteams, jeugdteams, Straathoekwerk, Vangnet en scholen. De gemeente neemt daarbij de regie over het proces op zich.

Gemeenete doet het niet alleen

Op een gezamenlijke bijeenkomst van alle betrokken partijen, vrijdag 15 maart in het stadhuis, benadrukte burgemeester Jan Hamming hoe belangrijk het is dat de gemeente dit niet alleen doet. ‘Het is goed om te zien dat er echt bij alle betrokken partijen commitment is om hiermee aan de slag te gaan. We mogen deze jongeren niet als verloren beschouwen, maar moeten er samen voor zorgen, dat ze weer op een goede manier mee kunnen en willen doen aan de samenleving. Daar hebben we echt iedereen bij nodig.’ 

Aanpak is geïnspireerd op aanpak Amsterdam

De aanpak is geïnspireerd op de Top 600 en de Top 400 Aanpak van Amsterdam, waarmee goede resultaten zijn behaald als het gaat om de doelen die ook in Zaanstad gelden: het verminderen van criminaliteit, het verbeteren van perspectief en het voorkomen van instroom van broertjes en zusjes.

Start met meest urgemte jongeren leeftijdscategorie 18-23

In samenwerking met de politie zijn criteria om in aanmerking te komen voor de Top 075 aanpak opgesteld. Uit deze analyse komt naar voren dat op dit moment ongeveer 100 jongeren onder de 23 in de Top 075 Aanpak vallen. De gemeente gaat gefaseerd aan de slag en begint met de meest urgente jongeren in de leeftijdscategorie 18-23.

Bron: Gemeente Zaanstad

Geef een reactie