Column: Goed Gedrag

Tot voor een aantal jaren geleden was het een goed gebruik dat de prestaties op school werden gewaardeerd met een cijfer. U weet het vast nog wel. Op de schaal van 1 tot 10. Ik weet het nog, een 8 was gelijk met GOED, een 9 was HEEL GOED, en een 10 stond voor UITMUNTEND.

Ook kreeg men op het rapport cijfers voor vlijt en gedrag. Dat kan dus veel zeggen over de inzet en gedragingen op school. Iedereen was natuurlijk heel trots als de onderwijzer,( ja die waren er toen nog) je gedrag beloonde met een hoog cijfers. Ten teken dat de leerling een GOED GEDRAG had laten zien op school.

Ook was het niet meer dan normaal dat men in het dagelijkse leven liet zien wat het betekende om een goed gedrag te laten zien. Anno 2012 zijn de mensen die een goed gedrag in het openbaar laten zien met een lampje te zoeken. Even een paar voorbeelden: verkeerslichten zijn heden ten dage niet meer gemaakt voor fietsers. In een file op de snelweg zijn er zat lieden die oefenen voor het Nederlands kampioenschap slalom rijden. Is er geen file, en kan men doorrijden dan schijnt het heel normaal te zijn dat de max. toegestane snelheid fors wordt overschreden. Ook het verschil tussen mijn en dijn bestaat voor bepaalde groepen niet meer.

Gelukkig wordt er ook opgetreden tegen die mensen die GEEN GOED GEDRAG vertonen. De medewerkers van de rechtbanken en de rechters zitten beslist niet zonder werk. Het vertonen van niet juist gedrag wordt bestraft. Dat kan variëren van taakstraffen tot en met gevangenisstraffen. Als ik daar aan denk ben ik opeens het spoor helemaal bijster.

Hoe kan het zijn dat iemand die is bestraft omdat men geen goed gedrag heeft getoond tijdens het uitzitten van zijn straf opeens beloond wordt. Wegens GOED GEDRAG volgt strafvermindering!! Dit gaat mijn pet echt te boven. Daar waar het normaal zou moeten zijn om goed gedrag te vertonen doet men het niet en wordt bestraft. Dan volgt tijdens de detentie wel een beloning voor GOED GEDRAG.

Mijn conclusie is dat dit een van de meest onlogische zaken is in onze samenleving.

Laten we goed gedrag heel normaal vinden. En diegene die zich misdragen hebben afstraffen voor hun niet goed gedrag. Om tijdens de straf beloont te worden voor GOED GEDRAG vindt ik echt abnormaal en een grote misstand.

HET VISSERTJE.